راهنمای تشخیص ایراد دربهای اتوماتیک

در اینجا شرکت نوین گیت چند راهکار ساده و کارامد را برای تشخیص مشکلات احتمالی دربهای اتوماتیک با شما در میان خواهد گذاشت.

ایراد احتمالی اول : جکها حرکتی نداشته و نه باز و نه بسته می شوند.

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد :

1- جکها خلاص می باشند و باید آنها را از خلاصی خارج کنید .

2- ممکن است برق دستگاه قطع باشد و در این صورت چراغ های چشمی را کنترل و پس از اطمینان حاصل، فیوزهای برق ساختمان را بررسی کنید.

3- ممکن است تنها ریموت کنترل شما خراب باشد و با ریموت کنترل دیگر آنرا تست کنید .

4- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا، جکها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات نوین گیت تماس بگیرید.

ایراد احتمالی دوم : یکی از دربها حرکت نمی کند .

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد :

1- ممکن است جک خلاص باشد و جک را باید از خلاصی خارج نمایید .

2- تنظیم ریموت به هم خورده و تنها فرمان حرکت یکی از دربها را به جک می دهد.

3- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات نوین گیت تماس بگیرید.

ایراد احتمالی سوم : دربها باز می شوند و بسته نمی شوند .

راهکار : چشمی دستگاه دچار مشکل می باشد .بررسی کنید مانعی جلوی چشمی ها نباشد و در صورتی که چراغهای چشمی خاموش شده با واحد سرویس و خدمات نوین گیت تماس بگیرید.

ایراد احتمالی چهارم : دربها در زمان بسته شدن می ایستند و یا دوباره باز می شوند .

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد :

1- ممکن است یکی از ریموت کنترل ها به دستگاه و جکها فرمان ایست می دهد .

2- چشمی ها توسط مانعی تحریک می شوند .

3- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات نوین گیت تماس بگیرید.

ایراد احتمالی پنجم : درب دوم زمانی که به صورت کامل بسته می شود پس از چند لحظه دوباره حدود 10 الی 15 سانتیمتر باز می ماند .

راهکار : در این صورت جکها نیاز به تنظیم مجدد توسط تعمیرکار دارد و با واحد سرویس و خدمات نوین گیت تماس بگیرید.

در صورت بروز مشکل می توانید در هر زمان از شبانه روز با ما تماس بگیرید :

تلفن: (۱۰خط ) ۸۶۰۳۷۰۶۳ – ۰۲۱