راهنمای نصب موتور درب سکشنال Nice

راهنمای اسپاین ۱۰۰۰-۸۰۰-SN6031A-650K

۱- بعد از نصب لوازم جانبی، سیم کشی دستگاه را طبق نقشه انجام دهید.

راهنمای نصب موتور درب سکشنال

 

۲-ترمینال STOP را توسط سیم جامپر کنید.

توجه : برای جامپر کردن ترمینال STOP، دستگاه خاموش باشد.

روش شناسایی لوازم جانبی موتور درب سکشنال

موتور نایس

 

کلیدهای STOP و OPEN را با هم نگه داشته تا چراغ های L2 و L1 شروع به تند چشمک زدن نماید بعد کلیدها را رها کنید. پس از ۳ ثانیه چراغ های L2 و L1 خاموش شده و چراغهای L3 و L4 شروع به چشمک زدن می کند یعنی لوازم جانبی شناسایی شده و در حافظه دستگاه ذخیره گردید.

روش شناسایی کورس درب اتوماتیک

موتور نایس

 

کلیدهای STOP و CLOSE را با هم نگه داشته تا درب شروع به حرکت کند بعد کلیدها را رها کنید. در این حالت درب به سمت بسته شدن حرکت کرده و مجددا با سرعت شروع به باز شدن کامل کرده و دوباره با سرعت به سمت بسته شدن کامل درب کرده و بعد STOP می کند. یعنی کورس درب شناسایی شده است.

معرفی آبشن ها که شامل L4 تا L1 می باشند

Pause time = L1 تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک

L1 – ده ثانیه                                        L2 – بیست ثانیه

L3 – چهل ثانیه                                     L3 – چهل ثانیه

Step by step function = L2 یعنی چگونگی عملکرد فرمان step by step

OPEN-STOP-CLOSE-STOP = L1

OPEN-STOP-CLOSE-OPEN = L2

L3 = حالت عملکرد مجتمع

MOTOR Speed = L3 تنظیم مقدار سرعت موتور

L1 = خیلی آهسته   L2 = آهسته   L3 = معمولی   L4 = سریع

FLASH = L4 چگونگی عملکرد فلاشر

L1 = نشان دهنده باز شدن درب برای خارج شدن

L2 = فلاش زدن در حالت عادی

L3 = قفل برقی

L4 = نشان دهنده فشار جزئی درب بعد از بسته شدن

روش وارد شدن به آپشن و تنظیم آن

۱- کلید STOP را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلید را رها کنید. یعنی وارد آبشن L1 شدید.

۲- با زدن ممتد کلید STOP چراغ L1 شروع به چشمک زدن کم نور و پرنور میکند. چشمک زدن کم نور یعنی غیر فعال بودن آپشن و چشمک زدن پرنور یعنی فعال بودن آپشن می باشد.

۳- کلید STOP را نگه داشته تا یکی از چراغهای L4 تا L1 ثابت روشن شود که این نشان دهنده آن است که آپشن L1 روی چه مقدار تنظیم می باشد. حال اگر خواستید مقدارش را تغییر دهید در همان حالت که کلید STOP را نگه داشته اید می توانید با زدن کلید CLOSE یا OPEN مقدار آپشن را تغییر دهید و بعد کلیدها را رها کرده و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا ذخیره شود و از آپشن خارج شوید.

روش وارد شدن به مرحله بعدی آبشن

کلید STOP را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلید را رها کنید. یعنی وارد آبشن L1 شدید. حال برای وارد شدن به آپشن بعدی با زدن ممتد کلید CLOSE وارد آپشن های بعدی خواهید شد.

روش ست کردن ریموت

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد کلید رسیور را رها کنید و سریعا کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته بعد رها کنید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور کاملا خاموش شود.

روش پاک کردن ریموت

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد از ۳ ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند. سومین بار قبل از خاموش شدن کلید رسیور را رها کنید.

اگر این مرحله به درستی انجام شود چراغ رسیور شروع به تند چشمک زدن کرده و بعد شروع به ۵ بار روشن و خاموش شدن میکند و در انتها چراغ رسیور خاموش می شود که یعنی پاک شد.